50 złotych 1929

   

50zl1929A.jpg (156489 bytes)

50zl1929R.jpg (174701 bytes)

Nominał: 50 złotych

Data emisji: 1 września 1929

Wymiary: 186 x 99 mm

Numeracja: siedmiocyfrowa w kolorze granatowym na awersie

Oznaczenie serii: BA-BZ, CA-CZ, DA-DZ, EA-EZ

Podpisy: Prezes Banku Władysław Wróblewski, Naczelny Dyrektor Władysław Mieczkowski, Skarbnik Stanisław Orczykowski

Znak wodny: na marginesie, portret króla Stefana Batorego, ponadto u góry „50, u dołu „ZŁ”

Projektant: Zygmunt Kamiński, według banknotu z 1925 roku

Druk: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S-ka Akc. w Warszawie

W obiegu: od 20.10.1929 do 7.05.1940

Na awersie dwie postacie symbolizujące rolnictwo i przemysł. Na rewersie dwa budynki Banku Polskiego: stary po lewej, nowy po prawej. Banknot zachowuje ciągłość oznaczeń serii z niemal identycznym banknotem 50 zł z 1925 roku (inna data i podpis Prezesa Banku, nieznaczne różnice w kolorach).