Strony WWW przez nas polecane:


 

 

 

http://www.nbp.pl/ - Oficjalna strona Narodowego Banku Polskiego. Poza informacjami o strukturze i pracy NBP zawiera też wizerunki monet kolekcjonerskich oraz obiegowych banknotów, wraz z dokładnym opisem zabezpieczeń przed fałszerstwami.

http://www.ibns.it/ - Strona International Bank Note Society, jedynego ogólnoświatowego stowarzyszenia kolekcjonerów pieniądza papierowego. Zawiera informacje na temat samego stowarzyszenia, kolekcjonowania banknotów, historii pieniądza, muzeów numizmatycznych, spotkań kolekcjonerskich, giełd, etc. Dostępna po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku i portugalsku.

http://www.banknoteworld.com/ - Świat banknotów - strona założona i prowadzona przez Rona Wise'a, kolekcjonera z USA. Została uznana za oficjalny bank skanów przez IBNS i jest obecnie uzupełniania również przez innych zbieraczy. Zawiera ilustracje awersów i rewersów ponad 7000 banknotów z całego świata (w tym wiele użyczonych przez nas).
http://www.krause.com/ - Wydawnictwo Krause Publications w USA. Wydaje katalogi monet, banknotów i wiele innych, związanych z kolekcjonerstwem. Możliwość zamówienia książek przez Internet.
http://www.banknoteworld.com/Krag/centralbanker.htm - bardzo pożyteczna strona zwierająca linki do stron www. banków centralnych większości krajów świata oraz ich działów prezentujących banknoty.